Aktuella meddelanden

  • Pressmeddelande fredagen 7.12.2018
    Läs mer
  • Social- och hälsovårdsverket informerar om stängningar under julhelgen 2018
    Läs mer

Rekrytering

Rekrytering startsida uppdateradbild

Vardagshjältar

TOIVO teamet

Ibland strular det till sig både med hälsan och med allt det övriga som hör till livet, t.ex. ekonomin, arbetsförmågan, familjen….

Det betyder att situationen kan bli mycket stressande och oron för framtiden är stor. I många fall är det olika smärttillstånd, någon sjukdom eller mentalt illabefinnande som är orsaken till problemet, men ändå skall ju vardagen fungera. Alla vill vi ju ha en godtagbar livskvalitet.

Om du är i arbetsför ålder kan du be hjälp av hälsovårdscentralens TOIVO team, vars medlemmar har olika kunskapsbakgrund (läkare, sjukskötare, socialarbetare, fysioterapeut) och som kan fundera på din situation samt tillsammans med dig göra upp en plan på hur du kommer vidare.

Maggi Backman
TOIVO teamet