Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverket finns till för Dig!

Social- och hälsovårdsverket betjänar Dig som är bosatt i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Vi tillhandahåller kommunal hälso- och sjukvård, socialomsorg, äldreomsorg och miljöhälsovård för vår region.

 

 

Sote-reformen

 

Social- och hälsovårdsverkets joursidor omfattar anvisningar om du är jourpatient, kontaktuppgifter samt länkar till olika jourverksamheter

Mental- och beroendevård omfattar info om servicehandledning, psykiatrisk vuxenmottagning, psykiatrisk dagavdelning, dagcenter, boenden samt missbruks- och beroendevård

     

 

 

Miljöhälsa och veterinärvård omfattar info om tillsyn av livsmedel, djurvård, djurskydd, hälsoskydd, inomhusmiljö och tobak

 

Social- och hälsovårdsverkets värdegrund


Aktuellt

 

 

             

Utkomststödet förnyas 1.1.2017

       

Äldreomsorgen i Jakobstads samarbetsområde

     

 

Influensavaccinationer 2016

 

Social- och hälsovårdsverkets digitala broschyr


Nyheterna
Guldhjärtat 2016
Tisdag 17.01.2017 11:02
  Guldhjärtat 2016   Social- och hälsovårdsverket delar varje år ut ”Årets guldh...
Läs mer »

Larsmo välfärdsstation
Fredag 13.01.2017 14:00
  Den 1.2.2017 öppnar den nya välfärdsstationen i nya utrymmen i Holm. Fram till dess sker ...
Läs mer »

Avgifter för tobakstillsyn
Fredag 16.12.2016 14:25
Den nya tobakslagen (548/2016) trädde ikraft 15.8.2016. Lagens mål är att användningen av tobaks...
Läs mer »

Verksamhet i Purmo
Torsdag 06.10.2016 12:21
Största delen av verksamheten vid Purmo mottagning överförs till Bennäs mottagning från 1.10 ...
Läs mer »

Responsresultat 2016
Fredag 30.09.2016 09:51
Under 2 - 4 veckor i april - maj 2016 samlades in respons från patienter på samtliga enheter inom ...
Läs mer »

Outtagna mediciner
Onsdag 22.06.2016 13:53
Svårt att veta hur mycket outtaget du har av din medicin efter övergången till eRecept? - Sök in...
Läs mer »

SMS påminnelse
Torsdag 09.06.2016 05:28
  TEXTMEDDELANDE - SMS påminnelse       Textmeddelande (SMS) sänds ...
Läs mer »

Självanmälning
Torsdag 09.06.2016 05:27
  SJÄLVANMÄLNING        Marja tandklinik tar elektronisk själ...
Läs mer »

 


Vårt verksamhetsområde

 


 

19.01.2017
2015 sochv indexjust k
17.01.2017
THL2013201408022016ord