Aktuella meddelanden

  • Viktigt meddelande till dig som använder blodtrycks- och hjärtmedicin innehållande valsartan
    Läs mer
  • "Har du gett vaccinet till ditt eget barn?” Samtal med två hälsovårdare på barnrådgivningen, om förtroende, vaccination och det goda mötet.
    Läs mer

Vardagshjältar

Sommarhälsningar från familjeservicecentralen!

Här på familjeservicecentralen börjar vi nu ha installerat oss, efter en hektisk vårvinter med flytt och anpassning till ny omgivning!

På sommaren har vi lite extra verksamhet, då skolbarnen har sommarlov. I mitten på juni ordnades en lägerdag ute på Merilä, där ca 15 skolbarn deltog. Vädret var fint och barnen trivdes. Våra socialhandledare hade planerat programmet, som bestod av olika aktiviteter som lek och utevistelse samt korvgrillning inte att förglömma.

En eftermiddag i veckan ordnas också en idrottsklubb sommaren igenom för pojkar, där de får träna på olika bollspel och sporter.

För oss är det viktigt att trivas med varandra och på arbetsplatsen. Därför har vi haft "vernissage" i vår! Istället för att sätta upp tavlor eller planscher som inte betyder något för oss, valde vi att rama in och sätta upp våra barns målningar i korridoren! En del av oss sitter med i en grupp som skall planera olika aktiviteter som kan stöda trivseln på arbetsplatsen.

I mitten på juni hölls "Öppet hus" för personalen inom social- och hälsovårdsverket och i höst planerar vi hålla ett Öppet hus tillfälle för andra intresserade. Nu i sommar semestrar vi som de flesta andra:), men någon dejourerar på plats sommaren igenom.

Yvonne Åkerlund
Socialarbetare