Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverketSocial- och hälsovårdsverket

 (219 kb)

Malmska laboratorium

 
Kontaktuppgifter
Besöksadress
Bottenviksvägen 1, JAKOBSTAD

Postadress
Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket
Pb 111, 68601 JAKOBSTAD

Telefon
Kansli, information  (06) 786 2260
Fax (06) 786 2268

E-post
fornamn.efternamn
 
I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.
 
Öppethållningstider
Provtagning vardagar kl. 7:30 - 14:00. Övriga tider via Jouren

 

Ansvarspersoner Telefon

Sjukhuskemist
Diana Kujala

Tfn (06) 786 2261
Avdelningsskötare
Anne Hynynen
Tfn (06) 786 2262
Överskötare
Riitta Lönnbäck
Tfn (06) 786 2007

 
 
 

Uppdaterad 27.7.2016