Psykiatrinen päiväosasto

Yksikkö on muuttanut Solkullaan, Päiväkummuntie 65 entisten tilojen remontin takia. 

 

Tukea omahoitoon

Psykiatrinen päiväosasto tarjoaa apua, kun psyykkinen vointi ja toimintakyky on heikentynyt niin, että päivittäiset toimet eivät suju.

Päiväosasto on tarkoitettu tiiviimpää ja intensiivisempää kontaktia tarvitseville potilaille, jotka eivät kuitenkaan ole sairaalahoidon tarpeessa.

Päiväosasto antaa psykiatrista hoitoa ja osallistuu tarvittaessa työkykyarviointiin ja neuropsykiatrisiin kartoituksiin. Päämääränä on potilaan omahoidon tukeminen ja toimintakyvyn parantaminen niin, että paluu opiskeluun, työhön, harrastuksiin tulee mahdolliseksi.

Vietetty aika päiväosastolla antaa struktuuria ja aikaa palautumiselle, jota tarvitaan mielenterveyden häiriöissä. Hoitojaksot ovat 2-8 viikkoa.

Henkilökunta

Päiväosaston henkilökunta on erikoistunut psykiatriaan. Moniammatillinen tiimi koostuu:

  • psykiatrisista sairaanhoitajista
  • psykiatrista
  • sosiaalityöntekijästä
  • sekä tarvittaessa psykologista, toimintaterapeutista, fysioterapeutista

Hoito

Hoito aloitetaan moniammatillisella arvioinnilla, jonka perusteella laaditaan hoitosuunnitelma viikko-ohjelmineen. Hoitojakso sisältää ryhmätoimintaa, henkilökohtaisia keskusteluja, ryhmäkeskusteluja ja kotikäyntejä. Omahoitaja on potilaan lähellä koko hoitojakson ajan. Mahdollisuus psykiatrikontaktiin kerran viikossa. Tarvitaan suositus tai lähete.

Viimeksi muokattu 11.01.2021