Perusarvot

Kohtaaminen
Kohtelemme kaikkia ystävällisesti, tasapuolisesti ja kunnioittavasti.
Otamme huomioon kaikkien oman äidinkielen.
Kohtaamme toisemme avoimesti ja kuunnellen.
Kunnioitamme potilaan itsemääräämisoikeutta ja integriteettiä.

Hyvä hoito
Päämäärämme on antaa potilaalle kokonaisvaltaista, laadukasta ja ammattitaitoista hoitoa, jossa potilas on keskipisteessä.
Yhteistyössä omaisten kanssa pyrimme pitämään yllä ajan tasalla olevaa ja realistista hoitosuunnitelmaa.
Pyrimme luomaan turvallisen ilmapiirin ja ympäristön potilaillemme.
Otamme vastuun omasta toiminnastamme ja taloudellisuudesta.

Positiivinen ja kannustava työilmapiiri
Olemme motivoituneita työhömme ja pidämme yllä korkeaa työmoraalia.
Työskentelemme yhteistyössä toisiamme auttaen ja tukien.
Arvostamme työtovereitamme ja heidän työtään.
Keskustelemme avoimesti ja olemme joustavia.

Kuntouttava työote ja kinestetiikka
Otamme hoitotyössä aina huomioon potilaan omat voimavarat.
Kannustamme potilasta omatoimisuuteen.
Annamme potilaalle motivoivaa ohjausta päivittäisissä toiminnoissa.
Kinestetiikkamenetelmä on mukana hoitotyössä.

Viimeksi muokattu 19.10.2018