Perusarvot

Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Pyrimme katsomaan potilaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja tuemme sekä potilaan psyykkistä, fyysistä, sosiaalista, että henkistä hyvinvointia. Hoidamme potilasta sairastumisesta kuntoutukseen ja otamme huomioon potilaan erilaiset roolit elämässä.

Kohtelu

Kohtelemme kaikkia ystävällisesti ja kunnioittaen. Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.
Pyrimme luomaan hoitosuhteen, joka pohjautuu luottamukseen. Silloin myös vaikeista asioista voidaan keskustella.

Yhteistyö

Työskentelemme tiimeissä ja arvostamme avointa työilmapiiriä, jossa jokainen uskaltaa ilmaista mielipiteensä. Potilas ja omaiset ovat tärkeä osa tiimiä. Tavoittelemme hyvää yhteistyötä potilaan omassa elinympäristössä olevien hänelle tärkeiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteellisuus

Yhteistyössä potilaan ja omaisten kanssa suunnittelemme hoidolle ja kuntoutukselle realistiset tavoitteet, joiden suuntaisesti työskentelemme. Tavoitteiden saavuttamista arvioimme yhdessä potilaan ja omaisten kanssa.

Viimeksi muokattu 25.03.2021