Yhteistyö

Potilaan mahdollisimman optimaalisen hoidon turvaamiseksi hoitotiimi kokoontuu säännöllisin kokouksiin.

Hoitojakson aikana järjestetään myös kokouksia omaisten kanssa, jotta kotiuttaminen kotiin/palveluasuntoon tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti.

Kuntoutujan tavoitteista keskustellaan yhteisissä kokouksissa.

Omaisten rooli on merkityksellinen potilaan hoidossa. Omaisten tuki ja kannustus vaikuttavat positiivisesti potilaan motivaatioon ja auttavat potilasta saavuttamaan asetetut tavoitteet. Lue lisää omaisten roolista hoidossa.

Yhteistyö kotiutuksen jälkeen hoitoon osallistuvien hoitotahojen kanssa on tärkeää. He voivat mielellään osallistua suunnittelukokoukseen osastolla ennen kotiutusta.

Viimeksi muokattu 15.09.2020