Asumispalvelut

Asumispalvelu on tarkoitettu Pietarsaaressa ja lähikunnissa (Luoto, Pedersöre, Uusikaarlepyy) asuville aikuisikäisille päihteitä ongelmallisesti käyttäville.

Permontie 32, Pietarsaari

  • Palveluasuntoja
  • Tukiasuntoja

Jakob palveluasunnot

Asiakas saa päivittäistä apua tarvittaessa kaikissa arkielämän asioissa. Asiakkaan alentuneeseen toimintakykyyn voivat vaikuttaa päihdeongelman lisäksi jokin fyysinen sairaus. Henkilökunta on paikalla 24 tuntia vuorokaudessa.

Jaakko tukiasunnot

Tukiasumisen  avulla opetellaan itsenäistä asumista ja elämää ja saadaan apua ja tukea päihdeongelmasta toipumiseen. Vastaava työntekijä tukee asiakkaan asumista ja elämänhallintaa.

Tuettu asuminen

Hakeutuminen palvelun piiriin tapahtuu eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kautta. Myös palvelun tarvitsija itse, omainen tai läheinen voi ottaa yhteyttä.

Uusien asukkaiden kanssa tehdään sosiaalitoimistossa tilannearvio, jolloin omaiset ja läheiset voivat olla tarvittaessa mukana. Asumisyksikössä tehdään palvelusuunnitelma, jonka pohjalta asiakkuus käynnistyy.

Palvelusuunnitelmaan kirjataan kunkin asukkaan yksilöllinen palvelun tarve. Voimassaolevan asiakkuuden aikana asiakas saa ohjausta ja tukea sen mukaan mitä hänen kanssa on yksilöllisesti sovittu.

Palvelusuunnitelma tarkastetaan vähintään kerran vuodessa, jos asiakkaan tilanteessa ei ole tapahtunut erityistä muutosta.

Asiakkaalta peritään vuokran lisäksi palvelumaksu.

Asiakkuuden myöntäminen

Virallinen päätös asiakkuuden myöntämisestä tai kielteisestä päätöksestä tehdään aikuissosiaalityössä hakemuksen ja haastattelun perusteella. Asiakkuus myönnetään toistaiseksi.

Lomake: Hakemus tuki- tai palveluasuntoon

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 15.09.2020