Kuntoutustutkimusyksikkö

Koronavirus

Kuntoutustutkimusyksikkö on osa Fysiatrian yksikköä ja tekee yhteistyötä Kipukuntoutuksen ja Fysiatrian poliklinikan kanssa.  

Mitä teemme?

Ellei ongelmaasi kyetä hoitamaan pelkän polikliinisen kuntoutuksen avulla, harkitaan tehokkaampia kuntoutusmahdollisuuksia, kuten kolmen päivän kuntoutusselvittelyä ja tarvittaessa neljä, kolmen päivän kuntouttamisjakoa vuoden sisällä.

Kuntoutusselvitys tiimissä

Tiimissä tehtävien kuntoutusselvitysten tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva ongelmastasi.

Tiimi koostuu kuntoutuslääkäristä/fysiatrista, psykologista, sosiaalityöntekijästä, sairaanhoitajista, fysioterapeutista ja kuntohoitajasta. Tarvittaessa toimintaterapeutti täydentää tutkimuksia. Lisäksi tehdään tarvittaessa psykologin ja psykiatrin selvityksiä.

Tiimiselvityksessä tapaat erikseen tiimin kunkin jäsenen ja jokainen heistä laatii arvioinnin omasta ammatillisesta näkökulmastaan käsin. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä ja käy yhteisiä keskusteluja. Yhdessä kanssasi laadimme hoitosuunnitelman juuri sinun tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Kolmen päivän tutkimusjakso

Kolmen päivän tutkimusjakso alkaa aina maanantaina klo 8 tai keskiviikkona klo 11. Tutkimusjakson aikana sinulla on mahdollisuus yöpyä potilashotellissa.

Tutkimusjakso sisältää mm.

  • henkilökohtaisen tutkimuksen/haastattelun jokaisen tiimin jäsenen luona
  • UKK-kuntotestin (kävelytesti)
  • rentoutustekniikan, tasapainoharjoittelun ja allasharjoittelun esittelyn
  • tavoitekeskusteluja potilaan kanssa
  • kuntoutussuunnitelman laatimisen
  • tarvittavien todistusten kirjoittamisen

 

Kiputuki

Kiputukijaksoa edeltää kolmen päivän kartoitus lääkinnällisen/ammatillisen kuntoutuksen/työkykyarvioinnin tarpeesta.

Kolmen päivän kiputuen (toistuu 4 kertaa/vuosi) tavoitteena on vahvistaa valmiuksiasi ongelmiesi käsittelyssä. Pitkäaikaisella kivulla on yleensä kielteisiä vaikutuksia useimpiin elämänalueisiin. Usein toimintakyky kärsii ja arjen roolit muuttuvat, mikä heikentää elämänlaatua.

Toimintakyvyn muuttuminen kivun seurauksena saattaa vaikuttaa ajan mittaan siten, että kipu koetaan entistä pahemmaksi. Sen vuoksi kuntoutuksessa keskitytään fyysisen hoidon ja harjoittelun lisäksi myös siihen, että saat lisää tietoa kivun mekanismeista omassa tapauksessasi sekä siitä, miten niihin voi vaikuttaa.

Kuntoutusohjelma on laadittu aikataulun mukaan ja koostuu ryhmätoiminnoista, joita täydennetään yksilöllisellä ohjauksella.

Osallistuja asettaa yhdessä kuntoutustiimin kanssa yksilölliset tavoitteet kuntoutusjaksolle. Voit miettiä jo etukäteen tavoitteitasi ja erilaisia keinoja niiden saavuttamiseksi.

Maksut

Lomake

Esite

Viimeksi muokattu 04.12.2020