Toivo-tiimi

Koronavirus

Toivo-tiimi auttaa sinua, jolla on riski sairastua krooniseen kipuun.

Kipu voi olla moniulotteista ja rajoittaa elämääsi. Fyysisten oireiden lisäksi monet muutkin tekijät voivat pahentaa kivun tunnetta.

Seulomme kipualttiutta Lintonin kyselylomakkeen avulla. Jos saat kyselyssä yli 50 pistettä, sinulle tarjotaan Toivo-tiimin apua. Saat täyttää kyselylomakkeen fysioterapeutin, mutta tarvittaessa myös lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan luona.

Terveyskeskuksen tiimi, johon kuuluu 1 - 2 lääkäriä, 2 fysioterapeuttia ja 2 sairaanhoitajaa, laatii ensin toimintasuunnitelman. Yleensä tarvitaan myös muiden tahojen asiantuntemusta, ja silloin järjestämme vastaanottoajan tai otamme yhteyttä esim. fysiatriin, sosiaalityöntekijään, TE-toimistoon, psykologiin, mielenterveyshuoltoon tai riippuvuusklinikkaan ja pyydämme heidän apuaan. Tarvittaessa he ovat jatkossa mukana tiimissä. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä kipukuntoutuksen kanssa.

Kun kartoitukset on tehty, pidämme yhteisen kokouksen, jossa sovimme sekä sinun että tiimin osalta toimenpiteistä, jotka johtavat asetettuihin tavoitteisiin.

Tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan hoitosuunnitelmaan, josta saat kopion. Koordinoiva sairaanhoitaja tai muu yhteyshenkilöksi nimetty henkilö pitää sinuun yhteyttä prosessin aikana, kunnes päätetään, että seuranta lopetetaan.

Esitteet

Maksut

Laskutamme normaalitaksan mukaiset maksut.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 10.05.2022