Kun terveys pettää

Koronavirus

Korvaus sairausajalta

Sairastaminen saattaa rasittaa taloutta. KELA voi myöntää korvausta matkoista ja lääkkeistä. Saatat olla oikeutettu myös sairauspäivärahaan, kuntoutusrahaan, työkyvyttömyyseläkkeeseen tai erityishoitorahaan.

Voit keskustella sinulle soveltuvista mahdollisuuksista ja taloudellisista tukimuodoista terveydenhuollon sosiaalityöntekijän kanssa. Terveydenhuollossa on maksukatto.

Viime kädessä on mahdollisuus saada toimeentulotukea.

Kuntoutus

Jos sinun on terveydentilasi vuoksi vaikea selviytyä työelämässä, voi vaihtoehtona olla ammatillinen kuntoutus (työkokeilu, -harjoittelu, uudelleenkoulutus, elinkeinotuki).

Voit hakea ammatillista kuntoutusta työeläkeyhtiösi tai KELAn kautta. Lisäksi sinulla voi olla mahdollisuus osallistua KELAn tai eri potilasjärjestöjen järjestämille kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskursseille.

Lisäksi voit saada kuntoutusta erilaisten terapioiden muodossa.

Vammaisetuudet

Jos toimintakykysi on heikentynyt, voit olla oikeutettu KELAn vammaistukeen, hoitotukeen tai vaativaan lääkinnälliseen kuntoutuksen.

Voit hakea vammaisetuuksia sosiaali- ja terveysviraston vammaispalvelun kautta.

Kotiin annettava tuki

Jos tarvitset ulkopuolista apua kotona selviytymiseksi, sinulla saattaa olla mahdollisuus saada kotihoitoa sosiaali- ja terveysviraston vanhushuollon tai vammaispalvelun kautta.

Linkit

Esite

Maksut

Sosiaalityöntekijöiden palvelut ovat maksuttomia.

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

  • Ota ensisijaisesti yhteys sinua hoitavan yksikön sosiaalityöntekijään
Viimeksi muokattu 26.11.2020