Perheväkivalta

Väkivalta lähisuhteissa tai parisuhteessa

Riitely on tavallista perheissä. Ongelmaksi tilanne muodostuu silloin, kun riitatilanteet johtavat väkivaltaan. Riidat ovat luonnollinen osa perheelämää, mutta väkivalta ei.

Lähisuhde- ja perheväkivaltaa tulisi miettiä erityisesti lasten näkökulmasta. Turvalliseen lapsuuteen ei kuulu väkivaltaa tai pelkoa siitä. Lasten ei tarvitse joutua näkemään väkivaltaa kotonaan tai joutua sen uhreiksi. Vaikka lapset eivät joutuisi väkivallan uhreiksi, he saattavat helposti syyllistää itseään esimerkiksi silloin, kun vanhemmat pahoinpitelevät toisiaan.

Mitä lähisuhde- ja perheväkivalta on?

Lähisuhde- ja perheväkivaltaan voivat syyllistyä mies, nainen tai molemmat. Lapset voivat myös olla väkivaltaisia vanhempiaan tai toisiaan kohtaan. Perheväkivalta on kyseessä myös silloin, jos jo aikuisiksi kasvaneet, muualla asuvat lapset ovat väkivaltaisia iäkkäitä vanhempiaan kohtaan.

Väkivaltaa voi esiintyä myös entisten avo- tai aviopuolisoiden tai seurustelukumppaneiden välillä. Lähisuhdeväkivalta eroaa perheväkivallasta siten, että tekijä ja uhri eivät ole perheenjäseniä keskenään.

Lähisuhde- ja perheväkivallalla voi olla monia eri ilmenemismuotoja

Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

Fyysinen väkivalta

Toisen kehon satuttaminen, esim. väkivallalla uhkaaminen, lyöminen, tukistaminen, läpsiminen, potkiminen, töniminen, kuristaminen ja terä- ja ampuma-aseiden käyttö.

Henkinen väkivalta

Alistaminen, pelottelu, vähättely, nöyryyttäminen, nimittely, mitätöinti, eristäminen, kontrollointi ja sosiaalisen elämän rajoittaminen.

Hengellinen väkivalta

Toisen henkilön pakottaminen tai suostuttelu puhumaan tai toimimaan vastoin omaa vakaumustaan, tai henkilön estäminen puhumasta ja toimimasta oman vakaumuksensa mukaisesti.

Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö

Raiskaus, sukupuoliyhteyteen tai seksuaalisen kanssakäymisen eri muotoihin pakottaminen.

Taloudellinen väkivalta

Toisen rahojen anastaminen, rahan käytön kontrollointi, kiristäminen ja toisen rahojen ottaminen omaan käyttöön.

Hoidon ja huolenpidon laiminlyönti

Kovakourainen hoitaminen ja perustarpeiden laiminlyönti (esimerkiksi ravinto, lämpö, turvallisuus).

"Kunnia"väkivalta

Perheen tai suvun piirissä tapahtuva väkivalta, jolla puolustetaan sen kunniaa ja rikotaan ihmisoikeuksia.

Väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy on kaikkien asia. Terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisten tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia ja taata kaikkien perheenjä-senten turvallisuus omassa kodissaan ja elämässään. Viranomaisilla on velvollisuus puuttua tilanteeseen, jos he saavat väkivaltaisuuden selville. Esimerkiksi lapsen pahoinpitelystä tulee aina tehdä lastensuojeluilmoitus.

Jos epäilet väkivaltaisuutta lähipiirissäsi, voit ottaa yhteyden viranomaisiin ja ilmaista huolesi perheen tilanteesta.

Jos joudut itse väkivallan uhriksi, hae apua ajoissa. Kiinnitä huomiota tilanteeseen jo silloin, jos sinulla herää pelko joko omasta tai läheisen ihmisen väkivaltaisuudesta. Ota asia puheeksi perheessäsi ja ehdota avun hakemista yhdessä.

Mistä saa apua?

Voit hakea apua ja neuvoja terveydenhuollosta, sosiaalitoimistosta tai perheneuvolasta.

Kiireellisissä tilanteissa otetaan yhteyttä hätäkeskukseen 112.

Käsikirja

Esite

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 26.11.2020