Taloudellinen tuki/hakemus

Koronavirus

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on taloudellinen tuki, joka myönnetään taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille ja perheille. Toimeentulotuki auttaa tilapäisesti ja täydentää muita tuloja ja etuuksia.

Kela myöntää perustoimeentulotuen 1.1.2017 alkaen ja jätät myös hakemuksesi toimeentulotuesta Kelalle.

Sosiaali- ja terveysvirasto päättää harkinnanvaraisesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Hakeaksesi tukea sosiaali- ja terveysvirastolta sinulla tulee ensin olla Kelan voimassa oleva päätös perustoimeentulotuesta. Tarvittaessa voit myös hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea samassa yhteydessä kun haetKelan perustoimeentulotukea. Kela siirtää silloin hakemuksen harkinnanvaraisen osuuden sosiaali- ja terveysvirastolle.

Mikäli sinulla on jo voimassa oleva perustoimeentulotuen päätös, voit hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea suoraan sosiaali- ja terveysvirastolta. Haet tukea lomakkeella "Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus".

Toimeentulotuen hakeminen

  • Hae perustoimeentulotukea -> Kela
  • Hae harkinnanvaraista toimeentulotukea -> Sosiaali- ja terveysvirasto

Hautausavustus

Hautausavustusta voidaan hakea, jos vainajalla ei ole varoja eikä omaisuutta, eikä korvausta saada muualta.

Ensisijaisesti vainajan varat on käytettävä välttämättömiin hautauskuluihin. Jos näyttää siltä, etteivät vainajan varat riitä, on elinajalta kertyneet laskut, esim. hoitokulut, vuokrat ja sähkölaskut jätettävä maksamatta.

Omainen voi ilmoittaa muille laskuttajille, että vainaja oli varaton, sekä toimittaa perunkirjoituksen, jolloin laskut raukeavat.

Kun perunkirjoitus on tehty, voidaan hakea hautausavustusta lomakkeella "Hautausavustus". Liitä kopiot perukirjasta ja hautauslaskuista. 

Infoluukku

Sosiaalikeskuksen infoluukku Strengberginkadulla 1D on auki maanantai - perjantai klo 9 - 12. Puhelinaika maanantai - perjantai klo 10 - 11. 

Maksut

Palvelumme ovat maksuttomia.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 26.11.2020