Apuvälinelainaamo

Koronavirus

 

Sisäänkäynti B (asiakirja: kartta)

 

Apuvälineitä lainataan lääketieteellisin perustein lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta annetun asetuksen 1363/2011 mukaisesti. Apuvälineen tulee edistää kuntoutustasi.

Apuvälineen tarkoituksena ovat kuntoutuksesi edistäminen, toimintakykysi tukeminen ja ylläpitäminen jokapäiväisessä elämässä sekä toimintakyvyn heikkenemisen ehkäiseminen.

Malmin apuvälinelainaamo sijaitsee rakennusten A:n ja B:n välissä, sisäänkäynti B.

Ajanvaraus

Varaa mielellään aika apuvälinekäyntiä varten:

  • apuvälineiden sovittaminen ja lainaus
  • lainattujen apuvälineiden huolto ja korjaus
  • kotikäynnit apuvälinetarpeen kartoittamiseksi
  • tiedotuskäynnit vanhainkoteihin, kotipalveluun ym.
  • maksusitoumukset ortooseja (esim. tukipohjallisia), proteeseja, peruukkeja ym. varten lääketieteellisin perustein

Maksut

Palvelu on maksuton.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 11.12.2020