Apuvälinelainaamo

Koronavirus

Sisäänkäynti B (asiakirja: kartta)

Kun toimintakykysi on heikentynyt ja sinun on vaikea selviytyä itsenäisesti, autamme sovittamaan sinulle sopivia apuvälineitä. Apuvälineitä lainataan lääketieteellisin perustein lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta annetun asetuksen 1363/2011 mukaisesti.

Apuvälineiden lainaaminen edellyttää, että toimintakykysi on heikentynyt ja että sinun on vaikea selviytyä lääketieteellisesti todetun sairauden, vamman tai viivästyneen kehityksen vuoksi. Apuvälineen tulee edistää kuntoutustasi.

Apuvälineen tarkoituksena ovat kuntoutuksesi edistäminen, toimintakykysi tukeminen ja ylläpitäminen jokapäiväisessä elämässä sekä toimintakyvyn heikkenemisen ehkäiseminen.

Malmin apuvälinelainaamo sijaitsee rakennusten A:n ja B:n välissä, sisäänkäynti B (kartta).

Ajanvaraus

Varaa mielellään aika apuvälinekäyntiä varten:

  • apuvälineiden sovittaminen ja lainaus
  • lainattujen apuvälineiden huolto ja korjaus
  • kotikäynnit apuvälinetarpeen kartoittamiseksi
  • tiedotuskäynnit vanhainkoteihin, kotipalveluun ym.
  • maksusitoumukset ortooseja (esim. tukipohjallisia), proteeseja, peruukkeja ym. varten lääketieteellisin perustein

Maksut

Palvelu on maksuton.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 17.09.2020