Keva Koti

Keva Koti on suomenkielisten kehitysvammaisten ryhmäasuntola Pietarsaaressa jossa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden.

Keva Kodissa on 7 paikkaa. Jokaisella asukkaalla on käytössään oma huone, joka on itse kalustettu, sekä oma kylpyhuone. Yhteisiä tiloja ovat keittiö ja olohuone sekä ”valkoinen huone”. Valkoinen huone on asukkaiden suuressa suosiossa ja on ahkerassa käytössä.

Keva Kodin toiminnan tavoitteena on ohjata ja tukea asukkaita mahdollisimman itsenäiseen asumiseen, sekä kehittää tai ylläpitää asukkaiden omatoimisuutta ja elämänhallintaa yksilöllisesti kaikissa jokapäiväisissä arkiaskareissa.

Asukkaat saavat ohjausta ja apua kodin sekä itsensä huolehtimisessa, lähiympäristössä asioimisessa, rahan käytössä, liikkumisessa sekä sosiaalisissa taidoissa ja yhteiskunnassa toimimisessa.

Keva Koti toimii monipuolisesti ja osallistuu yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Retkiä ja lyhyitä matkoja tehdään vuosittain sekä lähiympäristöön että myös kauemmaksi.

Keva Kodin tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin olla koti jokaiselle asukkaalle siten, että asukas voi kokea itsensä merkitykselliseksi ja hyväksytyksi sekä asuminen koetaan turvalliseksi.

Viimeksi muokattu 17.09.2020