Stella tuettu asuminen

Toiminta on kaksikielistä ja tarkoitettu henkilöille joilla on neuropsykiatrisia toimintahäiriöitä, lievä kehitysvamma tai alentunut fyysinen toimintakyky. Henkilökuntaan kuuluu sosionomeja, kehityspsykologi sekä lähihoitajia.

Omat asunnot, tukea henkilökunnalta

Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan henkilökunnan toimiston läheisyydessä tai yhteistyöalueellamme. Henkilökunta tarjoaa ohjausta ja tukea asiakkaan tarpeen mukaan esim. tekemällä toimintaohjelman, sosiaalisen elämän opettelussa, sekä erilaisten kodinhoitoon liittyvien aktiviteettien harjoittelussa kuten ostosten tekeminen, ruoanlaitto ja kodin puhtaanapito.

Jokainen asiakas saa oman ohjaajan, jolla on päävastuu, mutta koko henkilökunta on käytettävissä.

Tavoitteet

Tavoitteena on että asiakas selviää arjestaan mahdollisimman itsenäisesti henkilökunnan ohjauksella ja tuella.

Hae tuettua asumispalvelua sosiaalityöntekijältä.

Viimeksi muokattu 11.12.2020