Pietarsaari valittiin Voimaa vanhuuteen-ohjelmaan

20.12.2018
Kraft i åren Voimaa vanhuuteen

Pirjo Knif ja Pia Nyman

Lehdistötiedote 20.12.2018

Pietarsaaren poikkisektorinen Voimaa vanhuuteen-yhteistyöryhmä aloittaa kolmivuotisen ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyön tammikuussa Ikäinstituutin mentorin tuella. Pietarsaari on yksi 18:sta Voimaa vanhuuteen-ohjelmassa vuonna 2019 aloittavasta kunnasta.

Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen-mentorointiohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikunta kohdennetaan kotona vielä itsenäisesti asuville, mutta toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneille iäkkäille (75+).

Tämänkertaiseen ohjelmahakuun tuli 45 hakemusta, mikä osoittaa että kunnilla on suuri tarve kehittää iäkkäiden toimintakykyä edistäviä toimintamalleja kasvavan vanhusväestön tarpeisiin.

– Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa päivitetään ammattilaisten osaamista sekä koulutetaan hyväkuntoisista ikäihmisistä vertaisohjaajia ryhmäliikunnan ohjaajiksi ja liikuntaystäviksi. Kunnan eri hallintokuntien, eläkeläis-, kansanterveys- ja liikuntajärjestöjen sekä maakuntien yhteistyöllä rakennetaan Voimaa vanhuuteen-liikuntapalveluketju, jonka avulla löydetään liian vähän liikkuvat iäkkäät sekä innostetaan heitä ohjattuun ryhmäkuntoiluun sisällä ja ulkona, kertoo ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston koulutussuunnittelijan Pia Nymanin mukaan kaupungin visiona on, että ikääntyneet viihtyvät, kokevat elämänsä turvalliseksi ja edistävät itse aktiivisesti hyvää terveydentilaa.

– Etsivän toiminnan kautta haluamme tunnistaa ja vähentää kaatumisriskejä. Haluamme myös tavoittaa sellaiset yksinäiset vanhukset, jotka eivät ole löytäneet omaa liikuntamuotoa, sekä luoda vapaaehtoisten avulla hyviä toimintamalleja ikääntyneiden elämänlaadun edistämiseksi. Ikääntyvien elinympäristö huomioidaan myös suunnittelussa ja päätöksenteossa. Esteettömien liikunta-alueiden saavutettavuutta esimerkiksi Fäbodassa kehitetään edelleen.

Vuonna 2019 Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmassa aloittavat Askola, Hailuoto, Imatra, Jyväskylä, Lappeenranta, Lapua, Lohja, Orivesi, Outokumpu, Pello, Pietarsaari, Polvijärvi, Rauma, Ruovesi, Siilinjärvi, Turku, Vaala ja Virrat. 

Kunnat ovat voineet hakea kolmivuotiseen mentorointiohjelmaan vuodesta 2010. Mentorointiin on näiden vuosien aikana valittu yhteensä 68 kuntaa.

Lisätietoa:

Liikuntatoimenjohtaja Tove Jansson, 044 785 1625, tove.jansson@pietarsaari.fi

Koulutussuunnittelija Pia Nyman, 050 461 1380, pia.nyman@pietarsaari.fi

Ohjelmajohtaja Elina Karvinen 040 530 2603 tai elina.karvinen@ikainstituutti.fi

Voimaa vanhuuteen-ohjelma edistää kotona vielä itsenäisesti asuvien, mutta toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia. Ohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikuntaa toteutetaan järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelma tuetaan Veikkauksen tuotoilla. 

www.voimaavanhuuteen.fi

Siirry "Ajankohtaiset tiedotteet"-sivulle
Viimeksi muokattu 28.06.2018