Tartunnat ovat levinneet laajasti sosiaali- ja terveysviraston alueella

10.09.2021

Covid-19-tartunnat leviävät tällä hetkellä laajasti Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston alueella. Tar­tun­ta­ket­juja esiin­tyy lähinnä Pietarsaaressa ja Luodossa, mutta jonkin verran myös Uudessakaarlepyyssä ja Pedersören kun­nas­­sa. Altistuksia esiintyy useissa kouluissa ja muuallakin yhteiskunnassa, vaikka tar­tun­ta­ket­jut ovat suurimmaksi osaksi tunnettuja.

Tartunnanjäljitys on tällä hetkellä pahasti ylikuormittunut ja positiiviseksi todettuihinkin otetaan yhteys vii­veel­lä. Joukkoaltistuksissa karanteeneista ilmoitetaan ensisijaisesti kirjallisesti.

Altistumispaikkoja koskevan luettelon päivittämiseen ja yksittäisistä kou­lualtistuksista il­moit­ta­miseen ei ole täl­lä hetkellä resursseja. Sosiaali- ja terveysvirasto tiedottaa tartuntatilanteesta vastedes kerran viikossa, maa­nantaisin.  Vaa­san sairaanhoitopiiri päivittää tiedot tartunnoista edelleenkin päivittäin ja kuntakohtaiset lu­vut päi­vit­ty­vät muutaman päivän viiveellä myös THL:n sivuille.

Väestöä kehotetaan edelleenkin hakeutumaan matalalla kynnyksellä testiin saadessaan covid-19:ään viit­taa­via oireita; etenkin heitä, jotka eivät ole saaneet kahta rokotetta.

  • Testaus ilman ajanvarausta Malmilla päivystyksen yhteydessä arkisin klo 12-14.30.
  • Muina aikoina testaukseen pääsee varaamalla ajan numerosta 06 786 1333. Testaamme kaikkina päivinä.

Testin jälkeen on erit­täin tärkeää välttää sosiaalisia kontakteja negatiivisen testituloksen saamiseen asti. Samoin silloin, kun teks­tiviesti ilmoittaa po­si­tii­visesta testituloksesta, on jäätävä kotiin odottamaan tartunnanjäljityksen yh­tey­den­ottoa. Näis­sä tapauksissa kotiin tulee jäädä myös samassa taloudessa asuvien henkilöiden, jotka eivät ole saa­neet kah­ta rokotetta. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi voi mielellään aloittaa jo etukäteen luettelon laa­­ti­mi­sen lähikontakteista oireiden alkamista edeltävien kahden päivän ajalta.

Jos testitulos on positiivinen, on esimerkiksi vieraiden vastaanottaminen tartuntatautilain mukaan kiellettyä. Tä­­­mä koskee myös lapsia. Jos oireet ovat vakavia, tulee luonnollisesti ottaa yhteys terveydenhuoltoon, mutta nuo­­­rilla perusterveillä henkilöillä covid-19-oireet ovat yleensä lieviä ja menevät ohi itsestään.

Lisäksi haluamme muistuttaa, että eristykseen tai karanteeniin asetetut eivät saa tavata oman taloutensa ul­­kopuolisia henkilöitä tai muita karanteenissa olevia. Tämä koskee myös lapsia. Jos karanteenissa oleva hen­ki­lö saa covid-19:ään viittaavia oireita, hänen tulee hakeutua testiin. Samassa ta­lou­des­sa asuvien hen­ki­löi­den, jotka eivät ole saaneet kahta rokotetta, tulee näissä tapauksissa pysyä kotona testitulosta odo­te­t­taes­sa.

Rokotukset jatkuvat aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Kaksi rokoteannosta antaa erittäin hyvän suojan co­vid-19-tartuntaa ja tartunnan leviämistä vastaan, ja jos toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään viik­ko, ei altistumisesta huolimatta tarvitse yleensä olla karanteenissa.

10.9.2021
Johanna Gripenberg, tartuntataudeista vastaava lääkäri
Pia-Maria Sjöström, johtava lääkäri

Siirry "Ajankohtaiset tiedotteet"-sivulle
Viimeksi muokattu 28.06.2018