Aktuella meddelanden

24.02.2021

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen 23 februari, gruppen lyfte fram paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar, vilken redan trätt i kraft och föreskriver att det även i verksamhet för allmänheten som bedrivs av privata sektorn ska vidtas åtgärder för att förhindra virusspridningen.  
Läs mera

24.02.2021

En person som testat positivt för covid-19 har befunnit sig i Seniorcenter 17.-21.2.2021. Närkontakter sätts i karantän. Om du har varit då vid Seniorcenter och får symtom, sök dig till coronatest.
Läs mera

23.02.2021

Vi märker att det i dag är lugnare än förväntat till tidsbokning för vaccinering av personer som hör till utannonserade riskgrupper. Därför ger vi möjlighet för personer i riksgrupp 1, åldern 16–59 år, att också ringa eller boka tid elektroniskt redan idag och i morgon 23–24.2, samtidigt som 60–69-åringarna.
Läs mera

19.02.2021

Ett fall av covid-19 har konstaterats vid Björkbackas intervallavdelning, Frans 19.2.2021. Närkontakter har kontaktats och sätts i karantän. Karantänerna påverkar till en del också hemvårdens personal. Inga besök är tillåtna på intervallavdelningen under perioden 19.2-5.3 och nya intervallklienter tas inte heller in till avdelningen under ovannämnda tid.
Läs mera

19.02.2021

Vi har inlett vaccineringsarbetet för vår befolkning enligt THL:s och Vasa sjukvårdsdistrikts riktlinjer. Vaccineringen av över 80-åringar och klienter med hemvård pågår. Klienter i åldern 70–79 år, som anmält intresse för vaccinering, ges tider i takt med att vaccindoser finns tillgängliga. Vi får nu också Astra Zenecas vaccin, som ges till de som är 18–69 år och hör till riskgrupp 1 enligt THL-s indelning i riskgrupper. Eftersom vaccinmängden är liten i början, delas även riskgrupp 1 upp inom vårt område.
Läs mera

17.02.2021

Tidsbokningar till laboratorieundersökningar i Österbottens område görs fr.o.m 3.5.2021 i Fimlabs Vihta-tidsbokningssystem istället för i de nuvarande systemen. Tiderna öppnas för bokning i Vihta 15.2.2021. Bokningar till slutet av april görs som normalt i de nuvarande systemen.
Läs mera

16.02.2021

Skidspår, skogar och pulkbackar är de säkraste platserna att njuta av det kommande sportlovet. Risken för coronavirusinfektion är liten när man rör sig utomhus. THL rekommenderar att sportlovsfirarna vistas utomhus i den egna närmaste kretsen och undviker folkmassor.
Läs mera

12.02.2021

Österbottens coronasamordningsgrupp sammankom till ett extra insatt möte på fredagen för att utvärdera lägesbilden i regionen, men också för att utvärdera om rekommendationerna och restriktionerna är tillräckliga och effektiva. Gruppen har under innevarande vecka också bett Regionförvaltningsverket bedöma de åtgärder som nu vidtagits i regionen.
Läs mera

03.02.2021

Under de senaste veckorna har coronafallen ökat i Vasa sjukvårdsdistrikt och nu befinner sig regionen i den allmänna spridningsfasen. I och med att det nu förekommer smittfall på flera läroinrättningar, daghem och social- och hälsovårdsenheter i olika kommuner är läget mycket allvarligt.
Läs mera

29.01.2021

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontui perjantaina 29.1.2021 jo toistamiseen kuluneen viikon aikana. Syynä on alueen nopeasti heikentynyt koronavirustilanne. Alueen todettiin jälleen siirtyneen viruksen leviämisvaiheeseen.
Läs mera

1 2 3 4

Senast uppdaterad 28.06.2018