Aktuella meddelanden

29.11.2021

Hälsovårdscentralen i Jakobstad och Nykarleby har i specialfall varit behjälpliga med att printa ut vaccinationsintyg från OmaKanta åt personer som inte har egna nätbankskoder. Denna tjänst ska begäras om minst 2 veckor på förhand i fortsättningen och gäller endast de som inte har nätbankskoder. För barnens intyg behövs fullmakt.
Läs mera

29.11.2021

Social- och hälsovårdsverket informerar om stängningar under julhelgen 2021.
Läs mera

26.11.2021

Det kan förekomma störningar i telefonförbindelserna till alla våra telefonrådgivningar (hälsovårdscentralen, barn- och mödrarådgivningen, servicehandledningen, optimeringscenter och munhälsovården) under veckorna 48–50.
Läs mera

24.11.2021

Rekommendationen om användning av munskydd i Österbotten förlängdes till slutet av december. Det här beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp vid sitt sammanträde på tisdagen den 23 november. Österbotten är fortfarande ett område med samhällsspridning, varför gruppen såg över sina regionala rekommendationer. Gruppen skickade en preciserad lägesbild till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och önskade att regionförvaltningsverket ska besluta begränsa sammankomsterna i Österbotten under de närmaste veckorna. Med de eventuella begränsningarna hoppas man att läget ännu ska vända mot det bättre före julen och årsskiftet.
Läs mera

23.11.2021

Julens helgdagar för med sig ändringar för influensa- och coronavaccineringen och tidsbokningen. Vaccineringen tar paus 23.12.2021–3.1.2022.
Läs mera

22.11.2021

Den nya livsmedelslagen 297/2021 och jord- och skogsbruksministeriets förordning 318/2021 som grundar sig på lagen trädde i kraft 21.4.2021. De centralaste ändringarna i den nya livsmedelslagen gäller avgifter. Ändringar gällande avgifter innebär att en årlig grundavgift för tillsyn kommer att tas ut av livsmedelstillsynsobjekt från och med år 2022. Den nya livsmedelslagen möjliggör även behöriga tillsynsmyndigheten att ålägga en företagare att betala en påföljdsavgift inom livsmedelstillsynen för att förebygga verksamhet som strider mot livsmedelsbestämmelserna. Läs mera om avgifterna här:
Läs mera

17.11.2021

Barntelefonrådgivningen betjänar kl. 8–11 på vardagar från och med 22.11. Telefonnumret till rådgivningen är 06 786 1234 och är avsedd för ärenden som gäller 0–10-åriga barn.
Läs mera

12.11.2021

Vi öppnar tidsbokningen för den tredje dosen coronavaccin måndag 15.11 kl. 8.00 för de personer som har fyllt 75 år och har fått andra dosen för minst 6 månader sen. Gruppen utökas efterhand.
Läs mera

13.10.2021

Smittspårningstelefonen är för tillfället mycket hårt belastad och all nödvändig information om karantäner finns att läsa från karantänsanvisningen. Den som får ett meddelande om att ett barn eller vuxen är försatt i karantän (via sms, Wilma eller andra kanaler) ska noggrant ta del av den information som ges i meddelandet.
Läs mera

11.10.2021

Den elektroniska tidsbokningen för influensavaccin öppnas måndag 11.10 för vuxna personer som hör till riskgrupp. Riskgrupperna har listats på Institutet för hälsa och välfärds sidor. Vaccinet ges som injektion.
Läs mera

1 2 3 4

Senast uppdaterad 28.06.2018