Aktuella meddelanden

08.06.2021

Under sommaren 2021 (juni-juli) kommer veterinärbesöken för smådjur dagtid, att styras till kommunalveterinären i Jakobstad. Medan veterinärbesöken för produktionsdjur och hästar styrs till kommunalveterinärerna i Bennäs eller Nykarleby. Detta görs för att underlätta belastningen på veterinärpersonalen som är underbemannad pga. brist på vikarier.
Läs mera

07.06.2021

Semestersäsongen har börjat och många funderar på att resa. Man borde fortfarande undvika onödigt resande utomlands, så att coronaviruset och dess varianter inte kan spridas. Vi har samlat svar på frågor om resande på våra webbsidor.
Läs mera

19.05.2021

Illamående hos barn och unga har ökat. Coronapandemin och dess begränsningar verkar förvärra måendet hos många. Här vill vi ge några första hjälpen-råd hur man kan bemöta en ungdom som mår dåligt och hur man kan stöda henne/honom.
Läs mera

18.05.2021

Interna vårfester får grönt ljus, såvitt det lugna coronaläget i Österbotten fortsätter. Under den senaste veckan har man konstaterat 13 nya fall. Smittspårningen har löpt allt bättre och nu har man lyckats spåra alla smittkällor. På tisdagen den 18 maj är incidenstalet för regionen 12. Det dåliga smittläget i Mellersta Österbotten väcker stor oro.
Läs mera

23.04.2021

Fimlabs provtagningslaboratorier i Österbotten tar i bruk självbetjäningsautomater från och med den 3 maj. Anmälan till alla provtagningstjänster sker via automaterna, såväl för tidsboknings- och könummertjänster.
Läs mera

14.04.2021

Det är rusning till vår telefonrådgivning. Om du inte kommer fram, lämna endast en begäran om återuppringning. Vi ringer tillbaka så fort som möjligt. Vi beklagar situationen!
Läs mera

03.03.2021

Coronapandemin fortsätter ännu och vi vill påminna om några saker.
Läs mera

Jakobstads miljöhälsovård lovordas – tvåa i nationell jämförelse
25.02.2021

Jakobstad miljöhälsovård placerade sig på andra plats i den nationella jämförelsen årets tillsynsenhet. Med i utvärderingen var alla de kommunala miljöhälsovårdsenheter som använder det nationella kvalitetssystemet Laatunet. Den enda enhet som fick bättre vitsord än Jakobstad var Södra Karelen. Så här motiveras Jakobstads andra placering och hedersomnämnande:
Läs mera

12.02.2021

Österbottens coronasamordningsgrupp sammankom till ett extra insatt möte på fredagen för att utvärdera lägesbilden i regionen, men också för att utvärdera om rekommendationerna och restriktionerna är tillräckliga och effektiva. Gruppen har under innevarande vecka också bett Regionförvaltningsverket bedöma de åtgärder som nu vidtagits i regionen.
Läs mera

25.01.2021

Vaccineringarna mot covid-19 fortsätter i den taktdoserna kommer till oss. Äldre på effektiverade serviceboende vaccineras som bäst enligt fastställda kriterier.
Läs mera

Senast uppdaterad 28.06.2018