Aktuella meddelanden

08.10.2021

Inom social- och hälsovårdsverkets område har exponeringar med coronavirus den senaste tiden lett till ett stort antal karantäner i skolor och inom småbarnspedagogiken. I vissa fall har samma klass varit i karantän flera gånger. Det finns risk för att smittas via en exponering i klassen, inom dagvården eller via lagsporter, men största delen av smittorna just nu sker inom familjerna och bland de som umgåtts på fritiden och i kompisgäng. Samtidigt är vaccinationstäckningen bland äldre och riskgrupper god och det är inte, åtminstone för närvarande, aktuellt med omfattande distansundervisning.
Läs mera

08.10.2021

Miljöhälsovårdens tillsynsplan för år 2020–2024 ska uppdateras inför år 2022. Tillsynsplanen är utformad i enlighet med det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för år 2020–2024. Planen gäller miljöhälsovårdens verksamhetsområde, som innefattar Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo.
Läs mera

06.10.2021

Under den senaste veckan har coronavirusepidemin utvecklats i en sämre riktning i Österbotten. Under den senaste veckan har man konstaterat 119 nya fall, varav 2/3 har bekräftats i den norra delen av landskapet i Jakobstads- och Larsmotrakten, men även i andra delar av landskapet. I likhet med de senaste veckorna har många barn i skol- och daghemsåldern drabbats.
Läs mera

01.10.2021

Från och med måndag 4.10 ordnas coronaprovtagning utan tidsbokning (så kallad drop-in-provtagning) varje vardag - kl. 10–14.30 i provtagningstältet invid jouren i Jakobstad - kl. 10–11 vid Nykarleby välfärdscentral, ingång D Nykarlebyborna bokar övriga provtagningstider via telefonrådgivningen. På veckosluten söker alla sig till provtagning via sin egen telefonrådgivning.
Läs mera

27.09.2021

THL har gett en anvisning för tredje vaccindosen. Tredje dosen ges inledningsvis till personer med allvarlig immunbrist och som har fått vaccinen med 3–4 veckors dosintervall.
Läs mera

15.09.2021

Barn- och mödratelefonrådgivningen förkortar sina telefontider fr.o.m. 20.9.2021: - Barntelefonrådgivningen har öppet måndag - fredag kl.8 - 10, 06 786 1234 - Mödra- och preventivtelefonrådgivningen har öppet måndag - fredag kl.8 - 10, 06 786 1230 Ändring i telefontiderna görs för att frigöra flera mottagningstider till barn- och mödrarådgivningarna i Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby.
Läs mera

10.09.2021

För närvarande finns det en omfattande smittspridning av covid-19 inom Jakobstads social- och hälsovårdsverks område. Smittkedjorna finns främst i Jakobstad och Larsmo, men till viss del även i Nykarleby och Pedersöre. Det finns exponeringar i flera skolor och också annars i samhället, även om smittkedjorna till största delen är kända.
Läs mera

09.09.2021

Det är tidvis stort tryck på barn- och mödratelefonrådgivningen. Callback-funktionen är inte i bruk inte för tillfället.
Läs mera

06.09.2021

På grund av det ökade antalet positiva fall av corona i vårt område räcker det längre tid för smittspårarna att hinna kontakta de personer som fått meddelande om ett positivt testsvar. Om du får meddelande om att du har positivt covid-19 testsvar: Stanna hemma och vänta tills smittspårarna ringer upp.
Läs mera

03.09.2021

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad har tagit i bruk tre symptombedömningar i Omaolo. Om du har ländryggssmärta eller -skada, symptom på urinvägsinfektion eller diarré kan du göra en symptombedömning i Omaolo. Därifrån får du anvisningar av vårdpersonal.
Läs mera

Senast uppdaterad 28.06.2018