Aktuella meddelanden

15.09.2021

Barn- och mödratelefonrådgivningen förkortar sina telefontider fr.o.m. 20.9.2021: - Barntelefonrådgivningen har öppet måndag - fredag kl.8 - 10, 06 786 1234 - Mödra- och preventivtelefonrådgivningen har öppet måndag - fredag kl.8 - 10, 06 786 1230 Ändring i telefontiderna görs för att frigöra flera mottagningstider till barn- och mödrarådgivningarna i Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby.
Läs mera

10.09.2021

För närvarande finns det en omfattande smittspridning av covid-19 inom Jakobstads social- och hälsovårdsverks område. Smittkedjorna finns främst i Jakobstad och Larsmo, men till viss del även i Nykarleby och Pedersöre. Det finns exponeringar i flera skolor och också annars i samhället, även om smittkedjorna till största delen är kända.
Läs mera

09.09.2021

Det är tidvis stort tryck på barn- och mödratelefonrådgivningen. Callback-funktionen är inte i bruk inte för tillfället.
Läs mera

06.09.2021

På grund av det ökade antalet positiva fall av corona i vårt område räcker det längre tid för smittspårarna att hinna kontakta de personer som fått meddelande om ett positivt testsvar. Om du får meddelande om att du har positivt covid-19 testsvar: Stanna hemma och vänta tills smittspårarna ringer upp.
Läs mera

03.09.2021

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad har tagit i bruk tre symptombedömningar i Omaolo. Om du har ländryggssmärta eller -skada, symptom på urinvägsinfektion eller diarré kan du göra en symptombedömning i Omaolo. Därifrån får du anvisningar av vårdpersonal.
Läs mera

30.08.2021

Har du fått första dos av coronavaccin? Nu kan du tidigarelägga andra vaccindosen från 12 veckor till minimum 8 veckor genom att boka en ny tid elektroniskt för dos 2. Den tidigare givna tiden med 12 veckors dosintervall tas automatiskt bort.
Läs mera

24.08.2021

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst öppnades på måndagen den 23 augusti 2021. Med hjälp av djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst kan aktörerna själva lämna de anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser. Livsmedelsverket uppmuntrar aktörerna att logga in i tjänsten och kontrollera att uppgifterna om deras djurhållningsplats och djurhållning är uppdaterade. Man loggar in i tillämpningen på adressen http://epr.ruokavirasto.fi.
Läs mera

19.08.2021

Har du symptom på coronavirussmitta? Rekommenderar Omaolo att du ska testa dig? Vi ordnar drop-in-provtagning måndagar-fredagar kl. 12–14:30. Ingen tidsbokning behövs.
Läs mera

11.08.2021

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. Med hjälp av Coronablinkern-applikationen kan vi tillsammans bidra till att förhindra att coronaviruset sprids.
Läs mera

06.08.2021

Enligt den nya förordningen utvidgas coronavaccinationerna till 12–15-åriga barn och ungdomar. Vi informerar närmare om vaccinationerna på vårt område då arrangemangen kring personal och vaccinationsställen är klara. Vi samarbetar med skolhälsovården kring ordnandet av vaccinering av ungdomarna. 
Läs mera

Senast uppdaterad 28.06.2018