Aktuella meddelanden

23.08.2018

En gemensam arbetsgrupp för äldreomsorgen och handikappomsorgen har gått igenom stödet för närståendevård och planerat åtgärder för att utveckla åtgärderna för stödfunktioner inom närståendevården.
Läs mera

16.08.2018

Sommaren 2016 och 2017 har det förekommit cryptosporidium-epidemier (symptom långvarig diarré) inom Jakobstads social- och hälsovårdsområde. Kontakt med nötdjur, speciellt kalvar, eller kontakt med en annan person som insjuknat, har varit den största riskfaktorn. Denna sommar har hittills bara ett fåtal personer insjuknat i cryptosporidium. Genom att iaktta en god hygien kan smittspridningen begränsas.
Läs mera

03.08.2018

Ny adress Bottenviksvägen 1, Jakobstad
Läs mera

05.07.2018

Viktigt meddelande till dig som använder blodtrycks- och hjärtmedicin innehållande valsartan
Läs mera

04.07.2018

"Har du gett vaccinet till ditt eget barn?” Samtal med två hälsovårdare på barnrådgivningen, om förtroende, vaccination och det goda mötet.
Läs mera

Senast uppdaterad 28.06.2018