Anmälan till Fimlabs provtagning sker i fortsättningen med självbetjäningsautomat

23.04.2021

Fimlabs provtagningslaboratorier i Österbotten tar i bruk självbetjäningsautomater från och med den 3 maj. Anmälan till alla provtagningstjänster sker via automaterna, såväl för tidsboknings- och könummertjänster.

Med hjälp av självbetjäningsautomaterna kan Fimlab göra provtagningsprocessen smidigare. Samtidigt förbättras klienternas dataskydd. Automaten skriver ut ett kvitto till klienten med  bokningsuppgifterna och klientens servicenummer. Klienten kallas in med servicenumret.
 
När klienten kommer in i laboratoriet anmäler hen sig via en automat i laboratoriets entré.
Anmälan sker med ett streckkodsförsett ID-kort (såsom Fpa- eller körkort) eller genom att mata in personnumret eller bokningsnyckeln som medföljde tidsbokningens bekräftelse på automatens pekskärm. Klienten kan anmäla sig till provtagningen högst 30 minuter före den bokade tiden.

Om klienten har bokat tid för provtagning anmäler hen sig till den bokade tiden i automaten och får ett kvitto som visar bokningstiden och servicenumret, med vilket provtagaren kallar klienten till provtagningsrummet. Vid våra större verksamhetsenheter visas även servicenumret på elektroniska skärmar i väntrummet.

Automaten meddelar om klienten inte har en bokad tid och erbjuder en möjlighet att anmäla sig i kön. Den här funktionen motsvarar dagens könummerautomat**, som ersätts av de nya anmälningsautomaterna. Ett servicenummer skrivs ut för klienten.

** Ärendehantering med könummer erbjuds endast vid en del av våra verksamhetsenheter. Alla våra verksamhetsenheter betjänar även jourklienter och klienter som avhämtar tillbehör för provtagning i hemmet eller returnerar prover som tagits i hemmet.

Så här fungerar självanmälan
 

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018