Avgift på sjukvårdsmottagning

Avgift på sjukvårdsmottagning

09.01.2020

Från och med 1.1.2020 kostar besök hos sjukskötare/hälsovårdare på sjukvårdsmottagningen 11,40 €/besök för de 3 första gångerna per kalenderår. 

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018