Avvikelser under pågående poststrejk

Avvikelser under pågående poststrejk

18.11.2019

Strejken påverkar posttrafiken utåt och social- och hälsovårdsverket kommer därför att kontakta klienter per telefon i stället för brev. De som väntar på en kallelse till undersökning eller mottagning behöver förbereda sig på att få ett telefonsamtal från social- och hälsovårdsverket under strejken och svara på kontakten.

Brådskande intyg, beslut, epikriser och brev kan hämtas enligt överenskommelse från respektive enhet.

Fakturor sänds vid behov med en fördröjning och längre betalningstid.

Pia-Maria Sjöström
tf. social- och hälsovårdsdirektör

 

 

 

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018