Coronavirusvaccinationen har inletts med hälso- och sjukvårdspersonalen på Malmska

05.01.2021

Man har börjat vaccinera personalen vid Malmska sjukhus mot coronavirus. Personer som arbetar i uppgifter med förhöjd risk att utsättas för viruset vaccineras först. Man uppskattar att vaccinationen av befolkningen inleds senare på våren.

Information om tidsbokning för vaccination ges ut senare

Coronavirusvaccinerna kommer till Finland i små partier och därför vaccineras befolkningen i en viss ordning. Ordningen har fastställts av expertgruppen för vaccinationsfrågor och den finns på Institutet för hälsa och välfärds webbsida. Vi får mera information om regional vaccination under de närmaste veckorna och månaderna. Just nu finns inte heller exaktare information om vaccination av personer som hör till riskgrupper eller är äldre.

Vi informerar om vaccinationerna och tidsbokningen på social- och hälsovårdsverket i Jakobstads webbsidor, på sociala medier och i lokaltidningarna. Vaccinationsplanerna görs upp i samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt.

Alla som vill får vaccin

Coronavirusvaccinerna är avgiftsfria för alla som bor i Finland och alla som vill kommer att få det. Det kommer att ta månader att vaccinera alla som vill.

Hur vaccinationerna framskrider beror på hur snabbt läkemedelsbolagen kan producera och distribuera vaccin samt på hur snabbt vaccinen kan delas ut till vaccinationsplatser inom landet och administreras i en situation där massvaccinationer inte är möjliga på grund av begränsande åtgärder mot coronaepidemin.

Mera information om coronavirusvaccinet, säkerheten och vaccinationsordningen:

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018