Exponeringar i flera olika skolor

17.09.2021

Under den gångna veckan har det i flertalet skolor funnits risk för Covid-19 exponering. I Larsmo har exponering skett i flera klasser i Näs skola, samt i dagklubben i Västerby.

I Jakobstad har exponering skett i flera klasser i Lagmansskola, i Oxhamns, på Optima. I Jakobstad har också exponering skett vid Folkhälsans eftis vid Östanlid i på Anna daghem.

Exponerade kontaktas, främst via Wilma och Päikky och sätts i karantän. Övriga som vistas i utrymmena uppmanas vara observanta på symptom tydande på covid-19 de närmsta två veckorna, söka sig för testning med låg tröskel och stanna hemma i väntan på provsvar.

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018