Fira julfest tryggt!

20.11.2020

THL SV pikkujoulu tiedote

När man ordnar julfest är det bra att komma ihåg samma principer som vid andra möten under coronatiden: det viktigaste är att säkerställa 1–2 meters säkerhetsavstånd, iaktta god handhygien och hosta i armvecket eller i en näsduk. Det är bra att använda ansiktsmask inomhus. Har man symtom ska man inte delta i sammankomster ens med en liten grupp, utan då ska man söka sig till ett coronatest.

Vid planeringen av gemensamma sammankomster är det viktigt att beakta de anvisningar och rekommendationer som myndigheterna i det egna området ger och som beror på vilket skede epidemin är i. Vid epidemins samhällsspridning kan kommunerna rekommendera begränsningar av antalet deltagare också vid privata tillställningar. 

Tips för en trygg julfest under coronatiden på THLs sidor

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018