Gemensamma luncher fortsätter på Hedbo under övergångsperiod

21.08.2019

Pressmeddelande: Gemensamma luncher fortsätter på Hedbo under övergångsperiod

Klienter, anhöriga och personal vid Hedbo seniorboende i Pedersöre ska inkluderas för att göra övergången smidig när Social- och hälsovårdsverket tar över verksamheten den 1 september.

Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad beslöt på sitt möte igår (20.8) att förkasta en anhörigs skrivelse med krav och önskemål kopplade till beslutet att verksamheten vid Hedbo seniorboende i Pedersöre övertas av det regionala Social- och hälsovårdsverket.

I skrivelsen framfördes bland annat kritik om informationsgången till klienter, anhöriga och personal vid boendet.

– Initiativet till att överlåta verksamheten kom från styrelsen för Hedbo seniorboende och diskussionen har pågått i flera år. Så länge det är en privat förening som bedriver verksamheten är det de som informerar internt och externt. Sedan det blev klart att vi tar över verksamheten har vi samarbetat kring informationen. För vår del hade vi gärna redan i ett tidigare skede bjudits in för att informera både klienter, anhöriga och personalen, säger Pia-Maria Sjöström, t.f. social- och hälsovårdsdirektör.

 

Flexibel övergångstid med gemensamma luncher

Social- och hälsovårdsverket erbjuder effektiverat serviceboende och hemvård. Sjöström konstaterar att staden med kommunala medel inte kan erbjuda verksamhet motsvarande den som hittills bedrivits med privata medel.

–  Vård dygnet runt har aldrig diskuterats, inte heller att ha nattpersonal. På sikt kommer boendet att omformas till ett handikappboende men nuvarande klienter kan bo kvar där under en flexibel övergångstid. Detta är också något som regionförvaltningsverket har godkänt, säger Sjöström.

Enligt Sjöström kommer hemvården framöver att besöka enheten i enlighet med de boendes individuella service- och vårdplaner.

– Under en viss period kommer vi dessutom att försöka ha personal på plats kring lunchen för att de som vill ska kunna äta lunch tillsammans, säger Sjöström.

 

Diskussioner med både klienter och personal

– På Hedbo finns plats för 18 personer. I nuläget bor 14 klienter där, av vilka en del uppfyller kraven för effektiverat serviceboende. Så länge de bor där har vi en del special-arrangemang säger Pirjo Knif, chef för äldreomsorgen.

Enligt Knif, har personalen fått önska var de vill jobba framöver. En del av dem har bett om att bli kvar så länge specialarrangemang behövs.

Knif och Sjöström betonar att man kommer att föra diskussioner med både klienter och personal kring arrangemangen, för att göra övergången så smidig som möjligt.

 

Mer information

  • Pirjo Knif, chef för äldreomsorgen, 044 787 7240, pirjo.knif@jakobstad.fi 
  • Siw Frostdahl-Blomqvist, avdelningsskötare, 044 785 1592, siw.frostdahl-blomqvist@jakobstad.fi
Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018