Jakobstad vald till Kraft i åren-programmet

20.12.2018
Kraft i åren Voimaa vanhuuteen

Pirjo Knif och Pia Nyman

 

Pressmeddelande 20.12.2018 

I januari inleder Jakobstads sektorsövergripande samarbetsgrupp för Kraft i åren-verksamheten ett treårigt utvecklingsarbete för hälsomotion för äldre med stöd av en mentor på Äldreinstitutet. Jakobstad är en av 18 kommuner som inleder Kraft i åren-programmet år 2019.

Kraft i åren-mentorprogrammet som koordineras av Äldreinstitutet erbjuder god praxis för motionsrådgivning, gruppmotion och utomhusmotion. Hälsomotion riktas till äldre (75+) som bor självständigt hemma men vars funktionsförmåga i viss mån är nedsatt.

I den här ansökningsrundan kom 45 ansökningar in, vilket visar att kommunerna har ett stort behov av att utveckla verksamhetsmodeller som främjar den äldre befolkningens funktionsförmåga för att möta den ökande äldre befolkningens behov.

– Kraft i åren-programmet uppdaterar kunskapen hos de professionella och utbildar äldre i gott skick till att bli kamrathandledare för gruppmotion och motionskamrater. Samarbetet mellan kommunens olika förvaltningsenheter, pensionärs-, folkhälso- och motionsorganisationer bildar en kedja av Kraft i åren-motionsservice, genom vilken man hittar de äldre som rör på sig för lite och kan inspirera dem till ledd gruppmotion inomhus och utomhus, berättar Elina Karvinen, programchef vid Äldreinsititutet.

Enligt Pia Nyman, utbildningsplanerare vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, är stadens vision att de äldre ska trivas, känna sig trygga och att själva aktivt bidra till ett gott hälsotillstånd. 

– Med hjälp av uppsökande verksamhet vill vi identifiera och minska fallriskerna. Vi vill också nå de ensamma som inte hittat sin motionsform och med stöd av frivilliga skapa goda verksamhetsmodeller för att främja livskvaliteten för de äldre. Boendemiljön för äldre kommer också att beaktas i planering och beslutsfattande. Tillgängligheten till hindersfria motionsområden, till exempel i Fäboda, kommer att utvecklas vidare.

År 2019 inleder följande kommuner Kraft i åren-mentorprogrammet: Askola, Imatra, Jakobstad, Jyväskylä, Karlö, Lappo, Lojo, Orivesi, Outokumpu, Pello, Polvijärvi, Raumo, Ruovesi, Siilinjärvi, Vaala, Villmanstrand, Virdois och Åbo. 

Kommunerna har kunnat söka till det treåriga mentorprogrammet sedan år 2010. Totalt 68 kommuner har under dessa år valts till mentorskapet.

Mer information:

Idrottsdirektör Tove Jansson, 044 785 1625, tove.jansson@jakobstad.fi<

Utbildningsplanerare Pia Nyman, 050 461 1380, pia.nyman@jakobstad.fi

Programchef Elina Karvinen 040 530 2603 eller elina.karvinen@ikainstituutti.fi

Kraft i åren-programmet främjar självständigt hemmaboende äldres (75+), vars funktionsförmåga i viss mån är nedsatt, lika möjligheter för motion. Programmet erbjuder god praxis för motionsrådgivning, gruppmotion och friluftsmotion. Hälsomotionen förverkligas genom samarbete mellan organisationer, den offentliga sektorn och den äldre befolkningen. Programmet stöds av Veikkaus. 

www.voimaavanhuuteen.fi/sv/

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018