Karantän och isolering

03.06.2020

Vad menas med karantän och isolering?

Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En del infektionssjukdomar kan smitta redan innan de egentliga symptomen visar sig. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer. 

Läs mera om isolering och karantän på THL:s webbsidor

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018