Karantäner efter exponeringar i dagis och grundskolor

08.10.2021

Inom social- och hälsovårdsverkets område har exponeringar med coronavirus den senaste tiden lett till ett stort antal karantäner i skolor och inom småbarnspedagogiken. I vissa fall har samma klass varit i karantän flera gånger. Det finns risk för att smittas via en exponering i klassen, inom dagvården eller via lagsporter, men största delen av smittorna just nu sker inom familjerna och bland de som umgåtts på fritiden och i kompisgäng. Samtidigt är vaccinationstäckningen bland äldre och riskgrupper god och det är inte, åtminstone för närvarande, aktuellt med omfattande distansundervisning.

För att säkra barnens rätt till undervisning kommer vi därför i fortsättningen, i mån av möjlighet, att undvika att hela undervisningsgrupper eller lag, sätts i karantän, utan fokus kommer att ligga på att identifiera de som har störst risk för att smittas. Hit räknas främst de ovaccinerade som man umgås mycket med eller haft fysisk kontakt med. Övriga kommer att informeras och uppmanas vara observant på symptom och testa sig med låg tröskel samt om möjligt undvika stora sociala sammanhang. Om det ändå blir följdsmittor i gruppen blir det fråga om mera omfattande karantäner.

Till övriga delar fortsätter principerna för karantäner som tidigare. Också i fortsättningen bedöms behoven av karantäner från fall till fall av smittskyddsansvarig läkare och det kan i vissa fall finnas behov av mera omfattande karantäner.

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018