Kom ihåg att annullera din tid om du är sjuk

03.03.2021

Coronapandemin fortsätter ännu och vi vill påminna om följande

Kom inte till mottagning eller poliklinik, utan kontakta per telefon och annullera din tid om

  • du har coronavirussymtom (feber, hosta, halsont, huvud- och muskelvärk, snuva, illamående, diarré, trötthet),
  • du har exponerats för coronavirus eller har fått ett meddelande i appen Coronablinkern om exponering,
  • du är i karantän eller isolering eller
  • du har varit utomland senaste 14 dagar.

Om du är frisk, kom ihåg, när du besöker social- och hälsovårdsverkets enheter att

  • Använda munskydd (gäller alla över 12 år).
  • Desinficera händerna före och efter besöket.
  • Hålla avstånd i väntrum.
  • Tvätta händerna noggrant när du far hem.

Mera hygienregler på THLs sida här.

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018