Kom ihåg att använda Coronablinkern!

11.08.2021

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen.

Med hjälp av Coronablinkern-applikationen kan vi tillsammans bidra till att förhindra att coronaviruset sprids. Med appen kan man nå en användare som eventuellt exponerats för coronaviruset och stöda personen att följa gällande anvisningar samt kontakta hälsovården.

Om du får en anmälan om eventuell exponering ger applikationen dig anvisningar om bland annat hur du söker dig till test. Det är viktigt att du följer med hur du mår under de följande 14 dagarna, undviker kontakter och ser till att upprätthålla en god hand- och hosthygien.

I appen är din integritet starkt skyddad. För att blinker ska fungera ska du också aktivera Bluetooth i mobilens inställningar.

Ladda ned appen och läs mera om användningen av Coronablinkern på THL:s sidor.

Med hjälp av Coronablinkern kan du också göra en bedömning av dina symptom på webbplatsen Omaolo, även om du inte fått något meddelande/varning i appen.

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018