Miljöhälsovårdens tillsynsplan och taxa

08.10.2021

Miljöhälsovårdens tillsynsplan för år 2020–2024 ska uppdateras inför år 2022. Tillsynsplanen är utformad i enlighet med det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för år 2020–2024. Planen gäller miljöhälsovårdens verksamhetsområde, som innefattar Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo.

Ifall det finns frågor eller kommentarer angående tillsynsplanen, ta gärna kontakt! Kontakt tas enklast per e-post: halsoinspektionen@jakobstad.fi . 

Miljöhälsovårdens taxa kommer också att uppdateras inför år 2022.

Tillsynsplanen för år 2021 och gällande taxa finns publicerad på hemsidan.

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018