Nykarleby kraftverks dricksvatten måste kokas

15.09.2020

Hälsoinspektionen och Nykarleby kraftverk informerar

I ett vattenprov som togs måndagen den 14.9.2020 har det hittats en koliform bakterie. Förekomst av denna bakterie i vatten tyder på att vattnet kontaminerats. Även sjukdomsalstrande bakterier kan finnas i vattnet.

Allt kranvatten skall kokas 5-10 minuter innan det kan drickas eller användas i matlagning.

För tvätt kan vattnet användas normalt.

För att kartlägga situationen tas flera prov idag. Resultaten från dessa provtagningar fås troligen i morgon eftermiddag och då ges mer information.

Mer information kan fås av:

Tony Eklund                                           Annika Porthin

Vd Nykarleby kraftverk                           Chef för miljöhälsovården

tfn 050 357 3393                                   tfn 050 502 2049

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018