Om du får positivt svar från coronatest: Stanna hemma och vänta tills smittspårarna ringer upp

06.09.2021

På grund av det ökade antalet positiva fall av corona i vårt område räcker det längre tid för smittspårarna att hinna kontakta de personer som fått meddelande om ett positivt testsvar.

Om du får meddelande om att du har postivt covid-19 testsvar: Stanna hemma och vänta tills smittspårarna ringer upp och ger närmare anvisningar. I väntan på kontakt, kan du börja lista dina kontakter de senaste två dygnen.

Jouren och telefonrådgivningen är för tillfället hårt belastade. Brådskande fall med svårare sjukdomssymptom behöver prioriteras.

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018