Omfattande smittspridning inom social- och hälsovårdsverkets område

10.09.2021

För närvarande finns det en omfattande smittspridning av covid-19 inom Jakobstads social- och hälsovårdsverks område. Smittkedjorna finns främst i Jakobstad och Larsmo, men till viss del även i Nykarleby och Pedersöre. Det finns exponeringar i flera skolor och också annars i samhället, även om smittkedjorna till största delen är kända.

Smittspårningen är för närvarande svårt överbelastad och även de som konstaterats vara positiva kontaktas med en viss fördröjning. Vid massexponeringar ges meddelande om karantäner främst skriftligen.

Det finns för närvarande inte resurser för att uppdatera listan över exponerade platser eller informera om enstaka skolexponeringar. Information om smittläget ges från social- och hälsovårdsverket framöver en gång per vecka, på måndagar. Vasa sjukvårdsdistrikt uppdaterar fortsättningsvist sin information om smittade dagligen och kommunvisa siffror uppdateras också med någon dags fördröjning på THL:s sidor.

Befolkningen uppmanas fortsättningsvist att testa sig med låg tröskel vid symptom som kan tyda på covid-19, speciellt de som inte är dubbelvaccinerade.

  • Drop- in testning vid Malmska må-fre 12-14.30.
  • Andra tider via tidsbokning: Malmska telefonrådgivning tfn 06 786 1333. Test kan tas alla veckodagar.

Efter test är det oerhört viktigt att man håller sig från sociala kontakter tills man fått negativt svar. Om man får ett positivt provsvar via sms ska man likaså stanna hemma i väntan på att bli kontaktad av smittspårningen, övriga medlemmar i samma hushåll, som inte är dubbelvaccinerade ska likaså stanna hemma i dessa fall. För att underlätta för smittspårningen kan man gärna på förhand börja lista de närkontakter man haft från två dagar innan man fick symptom.

Är man positiv är det enligt smittskyddslagen förbjudet att tex ta emot gäster, det gäller även barn. Ifall man får svåra symptom ska man naturligtvis kontakta sjukvården, men hos yngre grundfriska personer är symptomen på covid-19 ofta lindriga och går över av sig själv.

Vi vill också påminna om att ifall man är satt isolering eller karantän av smittskyddet får man inte umgås med personer utanför eget hushåll, inte heller med andra som är i karantän. Detta gäller även barn. Ifall man är i karantän och får symptom tydande på covid-19, ska man ta kontakt för testning, i dessa fall bör personer i samma hushåll, som inte fått två vaccindoser, stanna hemma i väntan på provsvar.

Vaccineringarna fortsätter enligt tidigare plan. Två doser vaccin ger mycket gott skydd mot att insjukna i covid-19 och mot att sprida smitta och om det gått minst en vecka sedan andra vaccindosen behöver man i allmänhet inte vara i karantän trots att man exponerats.

10.9.2021
Johanna Gripenberg, smittskyddsansvarig läkare
Pia-Maria Sjöström, chefsläkare

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018