Pensionär - maximera din trygghet genom att uppgöra två viktiga dokument i god tid!

10.07.2019

Pensionär - maximera din trygghet genom att uppgöra två viktiga dokument i god tid!

Upplevd god hälsa, bra boende och trygg ekonomi ger en god trygghet. Har man dessutom ett bra socialt nätverk mår man bra. Men det går att förbättra tryggheten genom att vara förutseende och ”beställa” en god vård på förhand. Genom att ytterligare fixa en intressebevakningsfullmakt, som ger en betrodd person rätt ta beslut i ditt ställe gällande ekonomiska ärenden och andra viktiga frågor, ökar känslan av livskontroll. Demens och stroke är de vanligaste orsakerna till att vi själva inte mera klarar av att ta viktiga beslut.

Vårdviljeyttringen kan med fördel skrivas in i Min kanta under rubriken vårdtestamente. Ha gärna blanketten, som beskrivs nedan, som grund för texten.

Ett annat sätt är att fylla i blanketten ”Vårdvilja” som hittas t.ex. på Sibbo svenska pensionärers hemsida. Fyll gärna i på dator. Blanketten kan också printas ut och fyllas i med penna. Sedan lämnar man in den till närmaste servicepunkt vid Social- och hälsovårdsverket. Blanketten skannas in och blir en del av vårdjournalen. Personalen är skyldig att iaktta vårdviljeyttringen inom rimliga gränser. Detta dokument underlättar svåra vårdbeslut för anhöriga och vårdpersonal. Ifall du själv kan ta beslut om din vård behöver inte vårdviljeyttringen tas i bruk.

Uppgifter, som man skall uppge är om man vill eller inte vill bli återupplivad om man lider av en obotlig sjukdom. Man skall också uttrycka att man vill ha bästa tänkbara smärtlindring och inte utsättas för tvångsmatning eller onödiga undersökningar. Vill man inte acceptera att delta i klinisk forskning skall man meddela detta. Jag tycker att det är bara bra att ens sjukhistoria kan vara till nytta för någon annan.

Man skall också gärna godkänna att ens friska organ får tas för transplantation till behövande (organdonation). Det finns en separat punkt för detta i Min kanta också.

Följande viktiga punkt är att nämna vilka, i viktighetsordning, som får rätt att ta beslut i mitt ställe. Helst med kontaktuppgifter.

I det följande skall man framföra sina speciella önskemål. Kan gälla önskan att få speciell mat eller dryck, vistelse i naturen, få besöka fotbollsmatcher eller konserter, frissa regelbundet m.m.

Undertecknas om man använder pappersblankett och med två vittnen.

Ett tredje, mycket sent, sätt är att uppge sin vårdvilja för vårdpersonalen när en vårdperiod börjar och sedan signera texten i journalen.

Mera formell är intressebevakningsfullmakten, som bör uppgöras av en jurist. Den ger en pålitlig person rätt att ta beslut i ekonomiska ärenden och andra viktiga frågor. Genom att på förhand ordna med detta dokument behöver man inte ta till en formell och dyr myndighetsintressebevakare.

Också i detta fall skall man ge fullmakt till flera personer ifall den första personen inte mera kan eller vill ta uppdraget.

Detta dokument skall registreras vid Magistraten först när det behövs. Fram till dess skall det bevaras på säkert ställe och kan aktiveras endast med stöd av läkarintyg.

Pehr Löv

Tidigare artiklar

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018