Pensionärernas ensamhet är en allt större folksjukdom

01.04.2019

Pensionärernas ensamhet är en allt större folksjukdom

Ofrivillig ensamhet ökar sjukligheten. Enligt forskning ger ensamhet inte bara sämre livskvalitét utan också sämre motståndskraft mot infektioner och cancer. Datorröntgen av hjärnan visar att ensamma har störningar i hjärnbarken som leder till demens. Depression, sömn- och minnesproblem är vanligare hos ensamma. De ensamma använder vårdtjänster betydligt mera än de som har aktiva sociala kontakter.

Enligt en undersökning av Folkhälsan i Finland är en tredje del av pensionärerna ensamma mot sin vilja. I Sverige är situationen den samma, men där konstaterar man att alla inte lider av sin ensamhet. Det är den ofrivilliga, negativa ensamheten som ger illamående.

I ett välfärdsland är det samhällets skyldighet att förebygga sjukdom, i det här fallet ensamhet. Men, vi har en skyldighet själva att upprätthålla sociala kontakter. Det blir lättare om bostaden är lättillgänglig, färdtjänsten fungerar och väntjänsten sträcker ut en hjälpande hand vid konsertbesök och fotbollsmatcher. Kommunernas äldreomsorgsplan måste ta upp frågan om hur ensamheten skall motarbetas. Förebyggande hembesök med focus på hinder i hemmet och personens problem med syn, hörsel och sömn har visat sig ha förebyggande effekt. Finns tecken på depression? Äter alla regelbundet så att hjärnan får näring under dygnets alla timmar? En dos choklad på kvällen, i brist på annat, kan motverka nattens låga blodsocker.

Vad annat kan göras för att minska ensamheten

Pensionärsföreningar och husbolag kan skapa sociala mötesplatser, som ligger nära till. Kaffeträffar i ett rum i hyreshusen för att inte tala om gemensam stavgång och annan motionsverksamhet i grupp. Detta är bara exempel.

Ett stödtelefonsystem för äldre borde byggas upp så att man kan ringa och prata med någon annan än 112 när ångesten sätter in på natten.

Svenska pensionärsförbundet satsar mycket på att ge adb-utbildning för seniorer. Detta borde banker och kommuner göra mera än i dag. Det är inte bara tidsbeställningar och Fpa-ansökningar som numera skall göras på dator. Sociala medier, typ Facebook, har redan öppnat upp för ett lyckligare liv för mången pensionär. Här finns mycket motivationsarbete att göra, för inte ens häften av alla 70-åringar har i dag dator eller läsplatta.

Finland är frivilligorganisationernas förlovade land. Tack och lov. Ersätt en del av vardagen med föreningsverksamhet! Ni kan vara vän för en ensam, samla in pengar till nödlidande och ordna aktiviteter, som ger aktiva människomöten. De flesta 65-åringar har hälsa och kraft att vara med i frivilligarbete under många år. Det har visat sig att känslan av att vara med och göra nytta utan lön ger tillfredsställelse i livet. Så, genom att vara med hjälper man sig själv och andra.

Till slut önskar jag ge tips om att gå in på Larsmo-Eugmo pensionärsförenings hemsida och klicka fram rubriken ”Intressebevakning och vårdvilja”. Där hittar ni mina två föreläsningar om dessa teman. Viktiga saker att tänka på i tid, i alla åldrar, för att förbättra sin trygghet.

Pehr Löv
En nöjd pensionär

Lövs tidigare inlägg "Pensionärslivet är härligt bara man inte fastnar i ensamhetsträsket"

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018