Prover på misstänkta mässlingsfall tas även under helgen

05.12.2018

Pressmeddelande 5.12.2018

Förstärkt beredskap inför självständighetsdagen och den kommande helgen. Prover på eventuella nya misstänkta fall av mässling tas och analyseras även under helgdagar. Även exponerade som inte önskar vård ombeds ta kontakt.

Samtidigt är intresset för att ta MPR-vaccin stort i Jakobstadsregionen. I morse (5.12) var 120 personer inbokade för vaccination vid Kållby mottagning under dagen.

– Under den senaste veckan har drygt 240 personer i regionen fått MPR-vaccin. Det rör sig främst om barn i förskoleåldern där man önskat få den andra MPR-dosen tidigare, vuxna som är osäker på sin immunitet, men även tidigare helt ovaccinerade har vaccinerats, säger Pia-Maria Sjöström, chefsläkare vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. 

– Tillkommer gör de som bokat in sig i dag eller till fredag och det finns ännu lediga tider. Vi är mycket tacksamma för att så många tagit kontakt. Vaccinering ger ett mycket gott skydd mot mässling. 

Även exponerade som inte önskar vård ombeds ta kontakt

Vid behov fortsätter de allmänna vaccinationerna nästa vecka. Möjligheten att få vaccin via skolhälsovården har väckt ett visst intresse.

Sjöström påminner om att alla exponerade som får symptom som kan tyda på mässling oberoende av vaccinationsstatus ska ta kontakt via telefonrådgivningen (06 786 1234, dygnet runt), och inte komma direkt till rådgivningen eller jouren. 

– Symptom som man ska vara observant på är feber med hosta och ögoninflammation och några dagar efter detta finprickigt utslag. Vaccinerade kan i enstaka fall få en lindrig form av mässling och då är symptomen mera ospecifika. Vaccinerade som får mässling är inte smittsamma. 

– Om det ännu finns exponerade personer som inte tagit kontakt för att de kanske inte önskar vård önskar vi att de ändå kontaktar oss så att vi kan kartlägga eventuell vidare spridning av smittan. 

Prover tas och analysera även under helgdagar

Per onsdag (5.12) klockan 15.00 fanns inga uppgifter om nya bekräftade fall av mässling i regionen. Ett fåtal mässlingsprover har tagits men någon stark misstanke om nya fall finns inte. På grund av den långa inkubationstiden, som oftast är 9-11 dagar men kan vara upp till 21 dagar, kan det ännu uppdagas nya fall.

I Jakobstad, Vasa och Karleby och vid THL är beredskapen förstärkt inför självständighetsdagen och den kommande helgen. Prover på eventuella nya misstänkta fall tas och analyseras vid behov även under helgdagar.

Provtagning och vård sker i första hand i hemmet. Fall som behöver sjukhusvård skickas till centralsjukhus.

– Det första skedet av smittskyddsarbetet har gått bra. Personalen har varit engagerad och flexibel, jobbat övertid och på lediga dagar. Samarbetet med Soite, Vasa centralsjukhus och THL har också fungerat smidigt, säger Sjöström.

Tio personer i karantän - inkluderar inga nya fall

Enstaka fall av misstänkta exponerade ska ännu kontaktas. I nuläget är tio personer försatta i karantän i hemmet. Den uppdaterade siffran beror på sammanställning av tidigare listor och inkluderar inga nya fall.

– Ovaccinerade och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas fortsättningsvis undvika stora folksamlingar. Personer som fått immunoglobulin (antikroppmedicin) och inte rekommenderats karantän av den orsaken kan delta som vanligt. Har man bekanta på kommande från andra orter och de är osäkra på sitt smittskydd rekommenderar vi att de tar kontakt med hälsovården på den egna orten, säger Sjöström.

På Social- och hälsovårdsverkets hemsida och kanaler på sociala medier finns en lista med de vanligaste frågorna och svaren om mässling. Listan uppdateras kontinuerligt.

Tilläggsinformation 

Pia-Maria Sjöström, chefsläkare vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, tel. 06 786 2001 (tjänstetid).
“Frågor och svar om mässling”, Social- och hälsovårdsverkets hemsida (listan uppdateras kontinuerligt), https://www.sochv.jakobstad.fi/aktuellt/fragor-och-svar-om-massling  

Institutet för hälsa och välfärd, THL:s webbsidor:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/virussjukdomar/massling-morbilli-  (om mässling) 
https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/mpr-vaccin  (om MPR-vaccin)
THL:s nya broschyr om vaccination hittas via den här länken:

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137083/URN_ISBN_978-952-343-193-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (än så länge bara på finska).

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018