Respons på filmen ”Familjen Eklunds förtvivlan”

28.11.2018

Förra veckan publicerade Social- och hälsovårdsverket ett videoklipp i sociala medier som handlade om familjen Eklund och deras 5-åriga son Ludvig. Ludvig har ämnesomsättningssjukdomen INCL och hans hälsotillstånd medför att han är extra utsatt för smittsamma sjukdomar. Vaccination är ett bärande tema i filmen.

Filmen fick fin respons och berörde många. Vi har i efterhand fått frågan om varför Social- och hälsovårdsverket delar den här typen av information och huruvida det är vi själva som producerat materialet. De här frågorna besvaras nedan.  

De senaste åren har vaccinationstäckningen i Jakobstadsregionen försämrats, bland annat har allt färre föräldrar låtit vaccinera sina barn. Gott skydd mot svåra sjukdomar finns att tillgå genom vaccin och vi ser det som vårt uppdrag att informera befolkningen om vaccination. Det betyder också att vi behöver informera om de allvarliga konsekvenser som en låg vaccinationstäckning kan leda till. Att lyfta fram Familjen Eklunds berättelse är ett sätt att göra det på.

Vi har under 2018 jobbat mer målmedvetet med sociala medier eftersom vi vill vara en naturlig del av människors vardag. Filmen är producerad i samråd med, men inte av, Social- och hälsovårdsverket. Vårt mål är att alla ska kunna ta informerade beslut i en fråga som är så viktig som vaccinationsfrågan.


Pia-Maria Sjöström,

Chefsläkare

Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018