Sjukskötare med begränsad läkemedelsförskrivningsrätt

21.03.2019

I går fick vi våra fyra första sjukskötare/barnmorska med begränsad läkemedelsförskrivningsrätt! (sairaanhoitajien rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus)

Novia och VAMK i Vasa utexaminerade sin första grupp sjukskötare med specialistkompetens för läkemedelsförskrivning 20.3.2019. Social och hälsovårdsverket i Jakobstad hade fyra sjukskötare i gruppen som utexaminerades.

Utbildningen är ett samarbetsprojekt mellan utbildningsenheterna Novia och VAMK, Vasa sjukvårdsdistrikt och hälsovårdscentralerna inom Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Våra sjukskötare med läkemedelsförskrivningsrätt kommer inledningsvis att arbeta på lung- och astmaenheten för vuxna, på hvc-mottagningen i Jakobstad och på barnpolikliniken.

Vi gratulerar Maria, Johanna, Minna och Leena till examen och önskar lycka till i nya utmaningar i patientarbetet! 

Sjukskötare med begränsad läkemedelsförskrivningsrätt

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018