Smittspårningstelefonen är för tillfället mycket hårt belastad

13.10.2021

Smittspårningstelefonen är för tillfället mycket hårt belastad och all nödvändig information om karantäner finns att läsa från karantänsanvisningen. Den som får ett meddelande om att ett barn eller vuxen är försatt i karantän (via sms, Wilma eller andra kanaler) ska noggrant ta del av den information som ges i meddelandet. Det är viktigt att man öppnar den bifogade filen med karantänsanvisningar eller läser anvisningen på vår hemsida.

Resor

Den som planerar en resa i höst och har barn i skola eller småbarnspedagogik vill vi påminna om rekommendationen att testa barnen vid minsta symtom efter resa även fast föräldrarna är dubbelvaccinerade. Om föräldrarna inte är dubbelvaccinerade så lämnar barnen hemma från skola och dagis i väntan på svaren från de vuxnas test som tas tidigast 72h (3-5 dagar) efter ankomst. ​

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018