Stark uppmaning till att vaccinera sig mot coronaviruset

22.09.2021

Österbottens coronasamordningsgrupp vill åter uppmana invånarna att vaccinera sig mot coronaviruset eftersom smittfallen under de senaste veckorna påvisat att viruset i allt högre grad håller på att bli de ovaccinerades sjukdom. 

Under den senaste veckan har smittfallen minskat i Österbotten. När man under den föregående veckan konstaterade 192 nya smittfall i regionen så har antalet under den senaste veckan sjunkit till 110 nya smittfall. Dessutom har antalet personer i karantän i praktiken halverats från och med senaste vecka. På onsdagen den 22 september var incidensen i regionen 159.

Den allmänna rekommendationen om distansarbete löper ut i slutet av september, men rekommendationen om användning av munskydd fortsätter till slutet av oktober

På sitt sammanträde i tisdags beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp att den allmänna rekommendationen om distansarbete i landskapet ska sluta gälla den 30 september. Arbetsgivare och organisationer kan nu alltså själv besluta om sina förhållningssätt och om hur de i sin verksamhet ska återgå till normala förhållanden nu när rekommendationen löper ut.

Gruppen förlängde ändå sin starka rekommendation om användning av munskydd till den 31 oktober.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång om två veckor på tisdagen den 5 oktober och vid behov redan tidigare.

I och med att incidenstalet i Österbotten fortfarande är tämligen högt rekommenderar gruppen testning med låg tröskel även för barn och unga för att man ska hitta smittfallen och lyckas bryta smittkedjorna. Testning av personer som vaccinerats två gånger övervägs från fall till fall.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

  • Epidemins fas: Spridningsfas
  • Totala antalet coronainfektioner: 3 503 (onsdagen 22.9.2021)
  • Incidensen i regionen (14 dygn): 159 (onsdagen 22.9.2021)
  • Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 5,5 %
  • Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 21.9.2021: 16 personer.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018