Utdelning av ansiktsmasker

14.10.2020

31.8.2020, uppdaterats 14.10.2020

Utdelning av ansiktsmasker

Invånare, från cirka 12 år och uppåt, bör alltid använda ansiktsmask utanför hemmet i offentliga utrymmen. Utgångspunkten är att alla själva ansvarar för användning och anskaffning av ansiktsmask. Regeringens linje är att kommunerna ska ordna med utdelning av avgiftsfria ansiktsmasker för mindre bemedlade personer. Jakobstads social- och hälsovårdsverk ansvarar för utdelningen av masker inom sitt verksamhetsområde. Att hämta masker skapar inte ett klientförhållande till social- och hälsovården och inkomstuppgifter dokumenteras inte.

Utdelningsställen för avgiftsfria masker

Jakobstad

  • Vuxensocialarbete, Strengbergsgatan 1 D: servicehandledare, vardagar kl. 9 - 12 och 13 - 15
  • Integrationsenheten: under öppethållningstider

Pedersöre

  • Bennäs välfärdsstation: vardagar kl. 8 - 14
  • Esse välfärdsstation: vardagar kl. 8 - 14
  • Nykarleby Välfärdscentral: vardagar kl. 8 - 14
  • Larsmo Välfärdsstation: vardagar kl. 8 - 14

Anvisning

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018