Vårt patientdatasystem uppdateras till en ny version

Vårt patientdatasystem uppdateras till en ny version

29.10.2019

Social- och hälsovårdsverkets patientdatasystem uppdateras till en ny version 2.11.2019 och det föranleder ett långt användaravbrott. Under veckoslutet 2. – 3.11.2019 kan väntetiderna vid jouren därför bli längre än normalt.

Eventuella förändringar kan inte heller meddelas till hemvårdens optimeringscenter, utan meddelas till egna teamets vårdare.

Förändringarna i systemet är omfattande för personalen och dokumentationen väntas inledningsvis att ta längre än vanligt. Det här förorsakar fördröjningar i verksamheten på enheterna i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. Uppdateringen berör telefonrådgivningen, mottagnings- och poliklinikverksamheten, munhälsovården och hemvårdens optimeringscenter, avdelningar och boenden.

Vi ber våra Kunder om tålamod och förståelse.

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018