Demensboende

Demensboende ordnas för dig, som har en diagnostiserad minnessjukdom och behöver dygnet-runt-vård. Demenssjukdomen kan förknippas med beteendestörningar och kan därför kräva särskild uppsikt.

Demensboende ordnas som effektiverat serviceboende. Enhetens klientantal är vanligen mindre och personaldimensioneringen högre än vid effektiverat serviceboende.

För att ansöka om plats till demensboende behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi dokumentet: Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boendet fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift. 

Demensboende ordnas vid följande enheter

  • Alina
  • Hagalunds demensmodul
  • Roslunden
  • Solbacken
  • samt som köptjänst av privata aktörer

Läs mera i vår serviceguide

 

Senast uppdaterad 22.03.2021