Pedersheim Alina

Coronavirus

 

Enheten Alina är ett demensboende på Pedersheim i Pedersöre för dig som har en minnesjukdom. Alina  är speciellt för de minnesjuka som är i fysisk bra skick men minnesjukdomen gör att man inte  klarar av vardagen. Alina har 15 boendeplatser och två intervallplatser.

Du bor i en lugn och hemlik miljö i ditt eget rum och omges av vårdare som känner till dina vanor och levnadsberättelse. Du kan ta del av fysisk aktivitet t.ex. sittgymnastik, individuell träning och promenader. På innergården finns också möjligheter till uteaktiviteter. Vi tränar ditt minne genom dagliga sångstunder och olika diskussioner.

Vi ger dig trygghet och en varm atmosfär där vårdarna förebygger att otrygga situationer uppstår.

Två - tre veckor efter att du fått ordinarie plats ordnar vi ett samtal med dina anhöriga. Samtalen fortsätter regelbundet. Vi stöder anhöriga då det behövs. Du kan hålla kontakt med släkt och vänner, dina anhöriga är välkomna att besöka dig vilken tid som helst under dagen. Vi uppskattar deras engagemang i vården.

Genom vårt rehabiliterande arbetssätt vill vi upprätthålla dina funktionsförmågor så länge som möjligt. Vi vill ge dig en meningsfull vardag. Du bemöts med respekt och individuell omsorg. Vi vill stöda dig så att du får en god självkänsla, samt att vi respekterar självbestämmanderätten.

Vid behov kan vi kontakta geriatriker. Vanligen är det läkarrond varje vecka och där kan vi behandla aktuella ärenden. Om funktionsförmågan försämras och behovet av demensplats är inte mera aktuell, kan Alinas boende behöva flytta till Pedersheim Frida eller Selma.

För att ansöka om plats till Alina behöver du eller dina anhöriga  fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi dokumentet: Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boende på Alina fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Läs mera i vår serviceguide

Senast uppdaterad 16.12.2021